Tisvilde Bio’s Venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling,
lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.00
på foreningens adresse:
Hovedgaden 38, 3220 Tisvildeleje.

Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Kontingentfastsættelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter.

7. Eventuelt.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Tisvilde Bio’s Venner