Indkaldelse til generalforsamling i Tisvilde Bio´s Venner

lørdag 19. maj 2018 kl. 10 i biografen,

Hovedgaden 38, 3220 Tisvilde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Kontingentfastsættelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter
  7. Eventuelt


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Tisvilde Bio’s Venner